Hvis ja, så er der et par ting vi gerne vil fortælle dig.

Den dag du blev kejserinde…

er selvfølgelig en dag du aldrig glemmer, fordi du blev mor! Måske ved du også mere om, hvad du ønsker af en evt. næste fødsel?

Lægerne, der udførte dit kejsersnit, har sikkert fortalt dig, om du vil være i stand til at prøve at føde vaginalt ved en ny graviditet, eller om du skal have et planlagt kejsersnit.

Er du i tvivl og har lyst til/brug for en second opinion, så er du velkommen til at bruge Anne via SKYPE eller i klinikken på Frederiksberg.

Overvejelser omkring vaginal fødsel efter kejsersnit

Overordnet kan man sige, at hvis ikke den indikation, der var grund til kejsersnittet, fortsat er til stede, vil man anbefale vaginal fødsel næste gang. Altså hvis du fik lavet kejsersnit, fordi dit første barn lå i tværleje og dit kommende barn ikke gør, så vil man støtte dig i at føde vaginalt.
Blev du 7 cm åben, men barnet var for stresset til, at man kunne vente på en vaginal forløsning, kan du højst sandsynligt føde vaginalt efterfølgende.

Dog med et forbehold: Med mindre man ved operationen fandt dine bækkenmål for smalle. Man måler ALTID kvindens bækken ved et kejsersnit, og har du ikke hørt noget om dette, kan du gå ud fra at det er fordi det er helt normalt. Det er en sjældenhed at det er bækkenets mål der umuliggør vaginal fødsel. Du kan bede dit fødested om en kopi af din journal, og det vil da være noteret på det der hedder “operationsbeskrivelsen”.

Det er sværere at blive gravid igen, hvis man har et ar i sin livmoder

Der hvor arvævet er, kan et befrugtet æg ikke sætte sig fast, og overfladen, hvor dette kan lade sig gøre, er dermed mindre. Ved en ny graviditet efter et kejsersnit, er der risiko for at moderkagen til gengæld placerer sig tæt på arret og dette kan give problemer med en moderkage der vokser ind i livmodervæggen og derved har sværere ved at slippe efter fødslen.

Lidt flere kejserinder oplever også fænomenet ”placenta prævia” – en tilstand hvor placenta (moderkagen) vokser hen foran livmodermunden og dermed umuliggør vaginal fødsel. Begge dele er forholdsvis sjældne fænomener og opdages ved scanning og/eller blødning.

LANGT DE FLESTE BLIVER SPONTANT GRAVIDE, OG OPLEVER INGEN PROBLEMER I EN EFTERFØLGENDE GRAVIDITET!

En fødsel med et ar i livmoderen fra et tidligere kejsersnit, kaldes i fagsprog en VBAC (Vaginal Birth After C-Section). Måske har du hørt at en komplikation under sådan en fødsel, kan være at arret fra det gamle kejsersnit brister. Dette kaldes en uterusruptur og optræder ved mellem 0,5 og 0,9 % af alle VBACs, afhængigt af hvilke undersøgelser, man læser. Har du født vaginalt før dit kejsersnit, er riskoen nedsat til kun en fjerdedel, har du omvendt flere kejsersnit bag dig øges risikoen.

Under en evt. senere vaginal fødsel, vil du pga. ovenstående, blive tilbudt mere overvågning under din fødsel. Det betyder også at den bør foregå på et hospital og ikke derhjemme. Desværre. For det er ellers lige præcis hjemmefødslens trygge, rolige rum, der er brug for, for at finde troen på og tilliden til, den krop som du måske synes har svigtet dig tidligere. Som kejserinde er det utrolig vigtigt at du er velforberedt på den kommende fødsel, at du har gennemtænkt HVAD der skal være anderledes for dig denne gang, for at du kan føde i tillid. Måske skal du have en god veninde, en privat jordemoder eller en doula ved din side? Til at minde dig om alt det du kan og alle de kræfter du har.

Det sker meget ofte, at man bliver lidt modløs omkring det tidspunkt i fødslen, hvor man sidst fik kejsersnit. Her kan det være af stor betydning at blive støttet og rummet og set, så du mentalt kan komme “forbi” det gamle sted, og ud på den anden side.

En fødeplan kan være en god idé

Lav en aftale med din partner og fødestedet om, hvilke værdier, der er vigtige for dig.

Hvordan du gerne vil have kommunikationen og stemningen på stuen? Alle kejserinder får tilbudt en lægesamtale ca. halvvejs i den nye graviditet. Dette kan være et godt forum til at drøfte dine ønsker. Min erfaring er, at de fødeplaner der bliver lagt for VBACs, typisk handler om øget overvågning, smertelindring og medicinske tiltag.

Men måske har du mere lyst til, at der bliver skrevet at du gerne vil opholde dig så meget som muligt i varmt vand? Varmt vand er smertelindrende, øger blodets indhold af de gode hormoner, og enkelte undersøgelser fremhæver endda at det mindsker det abdominale tryk, og dermed risikoen for uterusruptur. Det kan sagtens lade sig gøre at overvåge barnet under vand med en doptone (hjertelydsmåler), og du kan måske gå op af vandet i perioder for at køre en CTG (bælter om maven med hhv hjertelydsmåler og vemåler, der laver en graf over begge på en strimmel papir – også kaldet ”at få kørt en strimmel”).

Det bedste udgangspunkt for at få succes med en vaginal fødsel er, at den går spontant i gang. Medicinsk igangsættelse øger risikoen for både ruptur og gentagelse af kejsersnittet. Det bedste jordemoderråd jeg kan give dig er, at modne kroppen med akupunktur fra uge 37+0. Find en akupunktør med speciale i gravide, eller en jordemoder der giver akupunktur. Bor du i Københavnsområdet, er du selvfølgelig også velkommen på min klinik. Se mere på Anne Rubys hjemmeside.

Herudover er et aktivt sexliv, regelmæssig massage og velvære gennem hele graviditeten, med til at øge livmoderens antal af oxytocinreceptorer – noget der kommer dig til gavn under fødslen, og gør at den lettere går i gang spontant.

Jeg håber, at du føler dig rustet til at imødegå en evt. ny graviditet og fødsel med tryghed og glæde. Rigtig meget held og lykke fremover!

Kærligst Jordemoder Anne Ruby

PS – du kan hente teksten ovenfor i printvenlig udgave lige her.