Produkter og tjenester udbydes af

Kejserinderne
Duebrødrevej 8
4000 Roskilde
CVR: 20871075

KONTAKT

Kontakt os på info@kejserinderne.dk

BETALING

Vi modtager betaling med Dankort.

LEVERING AF DIGITALE PRODUKTER

Du modtager straks efter dit køb en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.
Kejserinderne eller EasyMe gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Din adgang til online produkter leveres straks efter køb via e-mail med beskrivelse af, hvordan du kommer i gang, eller hvordan du kan downloade dine filer. Levering sker i løbet af få minutter, dog kan der i helt særlige tilfælde gå længere tid, dog max 2 dage.

E-mailen sendes til den e-mailadresse, du har opgivet, da du købte produktet.

Bemærk, at der ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket.

RETTIGHEDER

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Kejserinderne.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, livehold, workshop og kurser.

DISCLAIMER

Anbefalingerne på Kejserinderne.dk, i digitale produkter, på livehold og i personlig rådgivning er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Kejserinderne kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

WORKSHOPS, KURSER & EVENTS:

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et af vores kurser, en workshop eller et livehold, skal du give os besked på info@kejserinderne.dk.

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, opkræver Kejserinderne et administrationsgebyr på 250 kr.

Du kan ikke afmelde dig kurser, workshops eller livehold, når der er under 14 dage til første undervisningsdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

BETINGELSER FOR BETALING AF UDDANNELSER, WORKSHOPS, RÅDGIVNING MV.

Din tilmelding til kurser, workshops eller livehold er gyldig, når du har betalt. Hvis du betaler i flere rater, er din tilmelding gældende, så snart du har betalt første rater. De følgende rater bliver automatisk på dit betalingskort.

Når du tilmelder dig kurser, uddannelser, workshops eller mentorforløb, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, WORKSHOPS MM.

Kurser, workshops og livehold afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Kejserinderne er nødt til at aflyse, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på et livehold, bliver dagen erstattet af en ny dato.

PERSONLIG RÅDGIVNING

Betaling for personlig rådgivning skal ske på forhånd. Du kan ændre din tid op til 48 timer før den planlagte session. Hvis du vil aflyse eller ændre din session inden for mindre end 48 timer før det aftalte tidspunkt, betales det fulde beløb.

Når din session er afviklet, har du ikke mulighed for at få pengene tilbage.

Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefon- eller internetforbindelse på tidspunktet for sessionen. Du må gerne optage din session, men din optagelse er kun til personligt brug og må ikke deles med andre. Hvis Kejserinderne må aflyse sessionen pga. force majeure, vil du blive tilbudt hele honoraret retur eller et nyt tidspunkt for sessionen.

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Kejserinderne, skal du kontakte info@kejserinderne.dk.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret for tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

ANSVAR

Ethvert erstatningsansvar, som Kejserinderne måtte pådrage sig i relation til kurser, uddannelser, workshops og livehold er begrænset til direkte skade og tab.

Kejserinderne kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab.

Kejserindernes erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@kejserinderne.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet